Kıdem tazminatı bir iş yerinde çalışan kişinin işyerinden ayrılması veya emekli olması durumunda işveren tarafından ödenen toplu paradır. Kıdem tazminatının iş veren tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Çalışan kişinin kıdem tazminatının ödenip ödenmemesi veya ne kadar ödeneceği konusunda…

Kıdem tazminatı bir iş yerinde çalışan kişinin işyerinden ayrılması veya emekli olması durumunda işveren tarafından ödenen toplu paradır. Kıdem tazminatının iş veren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Çalışan kişinin kıdem tazminatının ödenip ödenmemesi veya ne kadar ödeneceği konusunda tartışmalar meydana geldiği için bu konuda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre kıdem tazminatı çalışan kişinin banka hesap numarasına kıdem tazminatının toplu olarak yatırılmasıdır. Bu uygulama işçiyi düşünen bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışan kişinin çalıştığı her yıl için brüt ücretin otuz günlük bölümü hesaba katılmaktadır. Bu işlem kişinin çalıştığı her yıl için hesaplanarak toplam bir rakam elde edilir. Dolayısıyla kıdem tazminatı hesaplama işlemi yapılırken kişinin maaşı üzerinden hesaplama yapıldığı için kıdem tazminatı alacak kişilerin ne kadar tazminat alacaklarını maaşları belirlemektedir. Maaşları ile doğru orantılıdır.

Elde edilen toplam rakama son olarak damga vergisi uygulanmaktadır. Kıdem tazminatının damga vergisi de yüzde 0.66 olarak belirlenmiş olup, bu vergi toplam tutardan düşüldükten sonra kalan miktar size kıdem tazminatınızı vermektedir.

Kaynak: http://e-sorgulamamerkezi.com/sgk-kidem-tazminati-nedirnasil-hesaplanir.html

Reklamlar